z Facebook: Obec dnes zabezpečovala úpravu okrajov... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Obec dnes zabezpečovala úpravu okrajov…

30.09.2020

Obec dnes zabezpečovala úpravu okrajov ciest kritických úsekov a v spolupráci s Obecným podnikom lesov a Dobrovoľným hasičským zborom úpravu odvodňovacích rigolov a preplach priepustí v oblasti Driekyňa.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča