z Facebook: Súčasťou medzinárodného olympijského podujatia EYOF... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Súčasťou medzinárodného olympijského podujatia EYOF…

07.10.2020

Súčasťou medzinárodného olympijského podujatia EYOF 2022 má byť aj športová hala v Slovenskej Ľupči.

Na mestskom úrade v BB sa vedenie našej obce včera zúčastnilo poslaneckého prieskumu členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zameraný na pripravenosť športovísk a financovanie projektu EYOF 2022.

Je potrebné bezodkladné naštartovanie procesov súvisiacich s organizáciou tohto najväčšieho medzinárodného olympijského podujatia.

V každej krajine je garantom podujatia takýchto rozmerov vláda. Preto veríme, že nakoniec sa aj s jej podporou podarí zorganizovať úspešné podujatie, o ktorom sa bude vo svete a Európe hovoriť v pozitívnom zmysle.

RL


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča