z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva…

07.10.2020

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 6.10.2020
https://youtu.be/fm0R1_aXJPg


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča