z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva…

21.10.2020

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 20.10.2020
https://youtu.be/cJUJKTDggm4


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča