z Facebook: Dnešná situácia v krajine a... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Dnešná situácia v krajine a…

14.04.2020

Dnešná situácia v krajine a vo svete ťahá ľudí do prírody na akúsi psychohygiénu z už dlhého pobytu doma. Pri takom množstve ľudí vo voľnej prírode by sme ale nemali konštatovať zvýšenú mieru nachádzaných odpadov v prírode, ale naopak. Keby každý z nás po ceste domov vzal odpady, ktoré nájde, bolo by to v prospech prírody, krajšieho okolia a prostredia pre nás všetkých. Nám sa podaril takýto kúsok. Poviem pravdu, nečakal som to v lese. Na zamyslenie.
(RL)


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča