z Facebook: SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ ŠTATISTIKA II.KOLO ... - Slovenská Ľupča

z Facebook: SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ ŠTATISTIKA II.KOLO …

08.11.2020

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ
ŠTATISTIKA II.KOLO

Testovania sa u nás počas druhého testovaného víkendu zúčastnilo spolu 2200 osôb. Z tohoto počtu boli identifikované pozitívne výsledky testu v 20 prípadoch (predstavuje 0.90%).
Na testovaní sa v našej obci zúčastňovali aj obyvatelia z rôznych oblastí Slovenska.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča