z Facebook: Milí spoluobčania, touto cestou mi... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Milí spoluobčania, touto cestou mi…

29.11.2020

Milí spoluobčania,
touto cestou mi dovoľte, aby som vám mohol popriať požehnaný adventý čas, čas plný lásky, pokoja, ale aj porozumenia a radosti z blížiacich sa sviatkov Vianoc. Prajem vám, aby ste mohli v tejto hektickej dobe poznačenej rôznymi zmenami a vplyvmi presmerovať svoje myšlienky k rodine a vianočné sviatky prežili hlavne v zdraví, v kruhu vašej rodiny, vašich blízkych.
Príjemnú prvú adventnú nedeľu vám želá
Roland Lamper s rodinou.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča