z Facebook: OBECNÝ ÚRAD - obec pokračuje... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OBECNÝ ÚRAD – obec pokračuje…

30.11.2020

OBECNÝ ÚRAD – obec pokračuje v údržbách a opravách obecných budov. V týchto dňoch obec ukončila rekonštrukciu kúrenia v budove obecného úradu, hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia, ktoré bolo spojené s výmenou kotla, radiátorov a osadením termoregulačných hlavíc.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča