z Facebook: Z DÔVODU KARANTÉNY OBECNÉHO ÚRADU... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Z DÔVODU KARANTÉNY OBECNÉHO ÚRADU…

17.12.2020

Z DÔVODU KARANTÉNY OBECNÉHO ÚRADU SA RUŠIA VŠETKY VYTÝČENÉ KONANIA DO KONCA ROKU 2020. O nových termínoch budú účastníci včas informovaní.
Ďakujeme za porozumenie.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča