z Facebook: DODÁVKA KOMPOSTÉROV Dnes dorazila ďaľšia... - Slovenská Ľupča

z Facebook: DODÁVKA KOMPOSTÉROV Dnes dorazila ďaľšia…

22.12.2020

DODÁVKA KOMPOSTÉROV
Dnes dorazila ďaľšia várka kompostérov pre občanov našej obce, ktorí doma žiadny nemajú. Obec ich aj v tomto prípade bezplatne ponúkne svojim obyvateľom, žijúcich v rodinných domoch. Záujemcovia sa môžu nahlasovať na adrese: zivotne@slovenskalupca.sk, alebo na sekretariáte úradu. Začiatkom nového roku ich budeme vydávať z dvora za bývalou lekárňou/VÚB.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča