z Facebook: Milí Ľupčania, zrejme všetci tomuto... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Milí Ľupčania, zrejme všetci tomuto…

31.12.2020

Milí Ľupčania,
zrejme všetci tomuto nevšednému roku už s očakávaním odrátavame jeho posledné hodiny a zas s veľkým očakávaním vkladáme nádej do toho nového. Tento bol naozaj iný, plný ťažkých životných situácií a náročných rozhodnutí. Stáli sme pred novými situáciami, nečakanými úlohami, ktoré pred nami ešte nikdy nestáli a nečelili sme im. Chcem vám preto zo srdca poďakovať za váš postoj, vašu pomoc, podporu, ako aj disciplinovanosť. Tu bolo vidieť, že vieme spoločne ťahať za jeden povraz.

O chvíľu sa bude písať rok 2021 a ja si zo srdca želám, aby bol určite iný. Iný v pozitívnom slova zmysle oproti starému roku. Bol by som rád, keby nám priniesol v prvom rade utlmenie pandémie, dovolil nám žiť, umožnil nám pohyb, deťom navštevovať školu a mohli by sme sa slobodne a bez obáv stretávať s blízkymi a našimi priateľmi.

Máme plno síl sa pustiť do našich plánovaných aktivít, ktoré nás v tomto roku čakajú, preto je dôležité, aby nám to dovolilo hlavne zdravie a situácia v krajine. V pláne sú napríklad projekt námestia, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, zriadenie informačného centra, pokračovanie v rekonštrukciách a údržbe obecných budov, či vybudovanie priechodov pre chodcov spolu s dopravným značením pred ZŠ a vybudovanie wifi v obci. Určite príde aj niekoľko nových výziev, ktoré prinesie sám život.

Milí Ľupčania,

dovoľte mi popriať vám len to najlepšie v novom roku, hlavne veľa pevného zdravia, šťastia v živote plnom lásky k blížnemu, božieho požehnania a nech sa vám splnia všetky sny a všetky výzvy na ktoré nebol v tomto roku priestor.

Roland Lamper
starosta obce


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča