z Facebook: GAZDOVSKÝ DVOR - obec realizovala... - Slovenská Ľupča

z Facebook: GAZDOVSKÝ DVOR – obec realizovala…

08.01.2021

GAZDOVSKÝ DVOR – obec realizovala opravu strešného krovu na hospoodárskej budove. Technický stav už bol nevyhovujúci a hrozilo prepadnutie strechy pod ťarchou snehu.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča