z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva…

03.02.2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 2.2.2021
https://www.youtube.com/watch?v=KNbdOsqke7s


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča