z Facebook: KAŽDÝ SČÍTANÝ OBYVATEĽ JE DÔLEŽITÝ... - Slovenská Ľupča

z Facebook: KAŽDÝ SČÍTANÝ OBYVATEĽ JE DÔLEŽITÝ…

15.02.2021

KAŽDÝ SČÍTANÝ OBYVATEĽ JE DÔLEŽITÝ
Milí Ľupčania, určite ste zaznamenali, že sa dnes začína sčítanie obyvateľov, ktoré bude po prvý raz plne elektronické. Toto sčítanie je dôležité aj pre našu samotnú obec, pretože aj od počtu obyvateľov závisí v akej výške získame podielové dane. Tieto zdroje vieme využiť na financovanie napríklad údržby chodníkov a ciest, opravu verejného osvetlenia, investovanie do základnej či materskej školy, alebo výstavbu detských ihrísk a iných projektov obce.
Ide o chviľku z vášho času pre dôležité veci.
Vyplnenie dotazníka na www.scitanie.sk.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča