z Facebook: Rekonštrukcia dreveného mosta pri studničke... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Rekonštrukcia dreveného mosta pri studničke…

21.04.2020

Rekonštrukcia dreveného mosta pri studničke v Driekyni realizovaná Obecným podnikov lesov Slovenská Ľupča. Ďakujem pánovi riaditeľovi Milošovi Urbanovi za spoluprácu.
(RL)


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča