z Facebook: TESTOVANIE - SLOVENSKÁ ĽUPČA Termín:... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE – SLOVENSKÁ ĽUPČA Termín:…

28.02.2021

TESTOVANIE – SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 27.02.2021
Vykonaných testov: 1.179
Pozitívnych testov: 2
Pozitivita : 0,16%

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo sa podieľajú na testovaní, ako aj obyvateľom za ich trpezlivosť.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča