z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA…

13.03.2021

TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 13.03.2021
Vykonaných testov: 1.148
Pozitívnych testov: 2
Pozitivita : 0,17%


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča