z Facebook: ČISTENIE CINTORÍNA V týchto dňoch... - Slovenská Ľupča

z Facebook: ČISTENIE CINTORÍNA V týchto dňoch…

16.03.2021

ČISTENIE CINTORÍNA
V týchto dňoch prebieha na obecnom cintoríne čistenie plôch. Prosíme o vašu opatrnosť pri pohybe v tomto priestore z dôvodu manipulácie s drevinami a mechanizmami.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča