z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA…

20.03.2021

TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 20.03.2021
Vykonaných testov: 1.093
Pozitívnych testov: 3
Pozitivita : 0,27%


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča