z Facebook: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská…

01.05.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča sa uskutoční 4.5.2020
o 16:00 hodine. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude zasadnutie bez účasti verejnosti. Zo zasadnutia bude vyhotovený obrazový aj zvukový záznam, ktorý bude zverejnený na webovom sídle obce.

Program rokovania je súčasťou pozvánky pre poslancov OZ.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča