z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA…

03.04.2021

TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 03.04.2021
Vykonaných testov: 1.115
Pozitívnych testov: 1
Pozitivita : 0,08%


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča