z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA…

10.04.2021

TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 10.04.2021
Vykonaných testov: 1.027
Pozitívnych testov: 0
Pozitivita : 0%


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča