z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA... - Slovenská Ľupča

z Facebook: TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA…

17.04.2021

TESTOVANIE V OBCI SLOVENSKÁ ĽUPČA
Termín: 17.04.2021
Vykonaných testov: 1.064
Pozitívnych testov: 0
Pozitivita : 0%


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča