z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE V... - Slovenská Ľupča

z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE V…

19.04.2021

OZNAM PRE OBYVATEĽOV OBCE
V týchto dňoch v obci prebieha čistenie miestnych komunikácií a preto žiadame obyvateľov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe a presune ulicami.


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča