z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva…

20.04.2021

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 20.4.2021
https://www.youtube.com/watch?v=t0JByQ1FJqs


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča