z Facebook: Vázení spoluobčania, vzhľadom na mimoriadne... - Slovenská Ľupča

z Facebook: Vázení spoluobčania, vzhľadom na mimoriadne…

07.04.2020

Vázení spoluobčania,

vzhľadom na mimoriadne opatrenia prijaté z dôvodu zamedzenia šírenia COVID 19 počas blížiacich sa sviatkov Veľkej noci, kedy bude povolený len pohyb v rámci okresu z dôvodu cesty do práce, na nákup či k lekárovi, bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Výnimky zo schváleného vládneho zákazu vychádzania odo dňa 08.04.2020 v čase od 00:00 hod. do 23:59 h dňa 13.04.2020 sa vzťahujú na:

– obvyklú cestu do zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo obdobnej činnosti,
– cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb vrátane nákupu potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, krmív, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá aj doplnenie pohonných hmôt,
– cestu za účelom obstarania spomenutých nevyhnutných životných potrieb pre inú osobu v rámci územia okresu, môže ísť o dobrovoľníctvo alebo susedskú pomoc,
– cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia a to aj za sprevádzania príbuzným alebo blízkou osobou,
– cestu na pohreb blízkej osoby,
– cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný, môže ísť o cestu len v rámci okresu,
– pobyt v prírode (len ako spolužijúca rodina) v rámci okresu.

Pri pohybe v lese v tomto období sucha sa neodporúča fajčiť, používať horľaviny a zakladať ohne. Čas v prírode skôr využime na relax, psychohygienu, alebo na zber odpadkov a tým môžeme prispieť k pozitívnej zmene nášho okolia.

V prípade potreby prosím volajte na t.č. 048/47 232 10 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 14.00 hod.

S úctou
Roland Lamper


ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča