Riaditeľka materskej školy Slovenská Ľupča - Slovenská Ľupča

Riaditeľka materskej školy Slovenská Ľupča

28.04.2022

Hlásené 08:22 – Riaditeľka materskej školy Slovenská Ľupča oznamuje, že zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa bude konať v dňoch od 2. do 4. mája. Pred deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. Viac informácií a Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť na webovej stránke materskej školy.