Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje - Slovenská Ľupča

Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje

28.04.2021

Hlásené 12:45 – Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje rodičom, že

v dňoch od 03. 05. do 05. 05. 2021 sa bude konať zápis do MŠ na školský rok 2021/2022.

S účinnosťou od 01.09.2021 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. 08. 2021.

Viac informácií a Žiadosť o prijatie do MŠ si môžu rodičia stiahnúť na webovej stránke materskej školy : www.mslupca.sk