Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje, - Slovenská Ľupča

Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje,

25.04.2023

Hlásené 13:39 – Riaditeľka MŠ Slovenská Ľupča oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 2., 3.a 4.mája 2023 v čase od 10,30 do 12,30 hod. v materskej škole. Pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31.augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné. Viac informácií a Žiadosť o prijatie si môžu rodičia stiahnuť na webovej stránke materskej školy.