Rozhodnutie o povolení stavby Obnova BD Loggie, ul 1.mája 22-26 - Slovenská Ľupča