Faktúry

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

15.12.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 12/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/136 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.12.2022
2 755,00 €.
01.12.2022 - Preddavkova platba za elektricku energiu 12/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/126 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.12.2022
2 959,00 €.
25.11.2022 - Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc.č. CKN 1877/21 novovyt. podľa prilož. GP, (faktura)
Faktúra DF2022/594 od Ing.Alena Pacerová, 976 13 Slovenská Ľupča (00000000) z 25.11.2022
75,38 €.
25.11.2022 - Publikácia Miestna samospráva 6 ks (faktura)
Faktúra DF2022/595 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 25.11.2022
98,50 €.
24.11.2022 - Lišta, reťaz a brúsenie reťaze (faktura)
Faktúra DF2022/592 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 24.11.2022
43,88 €.
24.11.2022 - Rekonštrukcia kotolne.- zdravotné stredisko v Slovenskej Ľupči - Dodávka materiálu a montážne práce (faktura)
Faktúra DF2022/593 od Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská (40867099) z 24.11.2022
7 116,74 €.
22.11.2022 - Výrobky podľa vlastného výberu. Príloha tabuľka s názvom výrobkov. (faktura)
Faktúra DF2022/591 od MEVA-SK s.r.o, 048 01 Rožňava (31681051) z 22.11.2022
2 291,40 €.
16.11.2022 - Publikácia Miestna samospráva 4 ks polanci (faktura)
Faktúra DF2022/590 od Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin (37902938) z 16.11.2022
67,00 €.
15.11.2022 - Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice. (faktura)
Faktúra DF2022/588 od IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava (00678856) z 15.11.2022
167,01 €.
15.11.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 11/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/135 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.11.2022
2 755,00 €.
15.11.2022 - Servis obecného rozhlasu- prekládka vzdušného vedenia v parku a pri hasični (faktura)
Faktúra DF2022/582 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 15.11.2022
685,50 €.
15.11.2022 - Údržba a náter autobus. zastávky Pod hradom, údržba a náter stojanov pred vstupom do obce, lavičiek a aut. zastávky pri hl. ceste. (faktura)
Faktúra DF2022/587 od Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča (41859928) z 15.11.2022
1 919,00 €.
15.11.2022 - Archivačné krabice, rýchloviazače a listové spony (faktura)
Faktúra DF2022/581 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 15.11.2022
103,63 €.
14.11.2022 - Poštové služby - platba poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2022/580 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 14.11.2022
386,60 €.
14.11.2022 - Stravné lístky v počte 30 ks a nominálnej hodnote 5,00 € (faktura)
Faktúra DF2022/577 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.11.2022
156,00 €.
14.11.2022 - Právne úkony v mesiaci 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/585 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 14.11.2022
477,98 €.
14.11.2022 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2022/583 od TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica (31600603) z 14.11.2022
80,00 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/174 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-860,78 €.
14.11.2022 - Auditorské práce na priebežnom overovaní r. 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/584 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 14.11.2022
1 080,00 €.
14.11.2022 - Výmena regulátorov v zdravotnom stredisku (faktura)
Faktúra DF2022/589 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 14.11.2022
135,41 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2022/172 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-168,83 €.
14.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/173 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.11.2022
-0,25 €.
14.11.2022 - Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (faktura)
Faktúra DF2022/586 od ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov (51871998) z 14.11.2022
82,80 €.
11.11.2022 - Odbornú prehliadku a odbornú skúšku javiskovej techniky v MKS (faktura)
Faktúra DF2022/579 od ELKOTETECH s.r.o., 036 01 Martin (36372315) z 11.11.2022
1 140,00 €.
11.11.2022 - Seminár "Komplexná správa dokumentov" (faktura)
Faktúra DF2022/575 od Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno (37922190) z 11.11.2022
65,00 €.
11.11.2022 - Nájom pozemku za rok 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/578 od Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (17335345) z 11.11.2022
14,40 €.
10.11.2022 - Výmena rohoží 10.10.22 - 06.11.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/576 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 10.11.2022
83,18 €.
10.11.2022 - Krovinorez kombi, adaptér, nádstavec pílovy, nádstavec predlžovací, AKU sada (faktura)
Faktúra DF2022/574 od HYRIAK s.r.o, Štúrova 12, 977 01 Brezno (36828777) z 10.11.2022
969,95 €.
09.11.2022 - Letecké laserové skenovanie LIDAR,spracovanie dát (faktura)
Faktúra DF2022/573 od Terradron s,r,o, Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica (50358499) z 09.11.2022
2 520,00 €.
09.11.2022 - Odsatie a vyčistenie prečerpávacích staníc (faktura)
Faktúra DF2022/572 od Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava (36263800) z 09.11.2022
1 406,28 €.
09.11.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/570 od Advik,s.r.o., SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča (31617531) z 09.11.2022
356,51 €.
09.11.2022 - Poskytnutie sociálnej služby 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/571 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 09.11.2022
100,80 €.
09.11.2022 - Vyúčtovanie el. energie OcÚ preplatok (faktura)
Faktúra DFO2022/171 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.11.2022
-53,79 €.
08.11.2022 - Videokurz Účtovníctvo rozpočtových organizácií (faktura)
Faktúra DF2022/569 od Agentúra JASPIS s.r.o., Metodova 7, 82108 Bratislava (35944889) z 08.11.2022
46,00 €.
08.11.2022 - Monitor áut (faktura)
Faktúra DF2022/563 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 08.11.2022
22,80 €.
08.11.2022 - Poistenie majetku od 1.12.2022 - 30.11.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/568 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 08.11.2022
1 503,35 €.
08.11.2022 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/567 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.11.2022
4 335,79 €.
07.11.2022 - Vypracovanie zdravotného posudku Brynychová (faktura)
Faktúra DF2022/553 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 07.11.2022
15,00 €.
07.11.2022 - Spracovanie UPN ZaD č. 1-5 výkres č. 6 (faktura)
Faktúra DF2022/560 od Ing. arch. Petra Adamczaková, Kalinčiakova 6027/12, 974 00 Banská Bystrica (41743661) z 07.11.2022
200,00 €.
07.11.2022 - Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) (faktura)
Faktúra DF2022/566 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 07.11.2022
540,00 €.
07.11.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/564 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.11.2022
5 808,29 €.
07.11.2022 - Dochádzkový systém 11/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/565 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.11.2022
36,00 €.
04.11.2022 - Dodanie a montáž LED solar svietidiel Podkonická cesta (faktura)
Faktúra DF2022/558 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 04.11.2022
116,14 €.
04.11.2022 - Dodanie a montáž svietidiel verejného osvetlenia 6 ks na ulici Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DF2022/555 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 04.11.2022
949,80 €.
04.11.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/551 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.11.2022
348,31 €.
04.11.2022 - PHM v mesiaci 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/559 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.11.2022
241,67 €.
04.11.2022 - Oprava osvetlenia v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/557 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 04.11.2022
570,17 €.
04.11.2022 - Dodanie rozvádzača verejného osvetlenia - Hronská ulica pri železničnom priecestí +servis verejného osvetlenia (faktura)
Faktúra DF2022/556 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 04.11.2022
978,98 €.
04.11.2022 - Telekomunikačné služby 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/552 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.11.2022
224,94 €.
04.11.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/550 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.11.2022
23,89 €.
03.11.2022 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DF2022/545 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.11.2022
155,00 €.
03.11.2022 - Oprava fasády nehnuteľnosti na Námestí SNP 12 Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/554 od TOP - MONT SK s.r.o, Záhradná 150, 976 64 Bacúch (44660821) z 03.11.2022
8 000,00 €.
03.11.2022 - Poskytovanie počítačových služieb (faktura)
Faktúra DF2022/542 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 03.11.2022
755,00 €.
03.11.2022 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DF2022/547 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.11.2022
726,00 €.
03.11.2022 - Pracovné stretnutie pre Stavebné úrady 2 dni (faktura)
Faktúra DF2022/539 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 03.11.2022
199,00 €.
03.11.2022 - Veľkoplošný pútač " Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča" (faktura)
Faktúra DF2022/544 od Tao Scorpi s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica (31571174) z 03.11.2022
174,00 €.
02.11.2022 - Rozbor odpadových vôd (faktura)
Faktúra DF2022/541 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.11.2022
115,25 €.
02.11.2022 - Kosenie obecného cintorína (faktura)
Faktúra DF2022/540 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 02.11.2022
1 211,58 €.
02.11.2022 - Výroba konštrukcie na osadenie tabule na cintoríne (faktura)
Faktúra DF2022/533 od Ľupčianske kovozávody, s.r.o., Hronská 263 34, 976 13 Slovenská Ľupča (47448679) z 02.11.2022
795,43 €.
02.11.2022 - Dodávka zemného plynu DHZ (faktura)
Faktúra DF2022/549 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.11.2022
131,00 €.
02.11.2022 - Služba a údržba kanalizácie a ČOV 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/537 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 02.11.2022
850,00 €.
02.11.2022 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DF2022/548 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.11.2022
760,00 €.
02.11.2022 - Individuálne školenie v module účtovníctva (faktura)
Faktúra DF2022/538 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 02.11.2022
180,00 €.
02.11.2022 - Dodávka zemného plynu 1. mája 1 (faktura)
Faktúra DF2022/546 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.11.2022
995,00 €.
02.11.2022 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2022/562 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 02.11.2022
24,00 €.
02.11.2022 - Program - matričný úrad (faktura)
Faktúra DF2022/561 od Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice (00162957) z 02.11.2022
33,60 €.
02.11.2022 - Servisný zásah na ČOV v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2022/534 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy (64833186) z 02.11.2022
601,86 €.
02.11.2022 - Vyhotovenie GP na pozemok na časť parc.č.1870/1 v k.ú. Slov.ľupča. (lesnícka) (faktura)
Faktúra DF2022/543 od Vladimír Mikuš - GeoSpol, 974 01 Banská Bystrica (32010087) z 02.11.2022
360,00 €.
01.11.2022 - Preddavkova platba za elektricku energiu 11/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/125 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.11.2022
2 959,00 €.
31.10.2022 - Štrk 8/16 riečny 0,8 t (faktura)
Faktúra DF2022/536 od Stavoindustria HSV s.r.o Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (360 54 631) z 31.10.2022
19,20 €.
31.10.2022 - Obedy pre členov komisii 29.10.2022 "Voľby 2022" (faktura)
Faktúra DF2022/535 od Mynto s.r.o., Pri ihrisku 568/4, 976 96 Medzibrod (46371907) z 31.10.2022
250,00 €.
28.10.2022 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre okrskové komisie na voľby 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/531 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 28.10.2022
294,47 €.
28.10.2022 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre špeciálnu COVID komisiu na voľby (faktura)
Faktúra DF2022/532 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 28.10.2022
158,98 €.
28.10.2022 - HORMANN HSE 4 BS - diaľkový ovládač brány 3 ks (faktura)
Faktúra DF2022/530 od Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5 Zvolen (41969626) z 28.10.2022
172,80 €.
26.10.2022 - Zemné práce bagrom - výkop koreňov na cintoríne, odvoz zeminy a koreňov (faktura)
Faktúra DF2022/523 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 26.10.2022
155,00 €.
26.10.2022 - Betón VC 25/30 0,25 M3 (faktura)
Faktúra DF2022/528 od Stavoindustria HSV s.r.o Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (360 54 631) z 26.10.2022
28,50 €.
25.10.2022 - Chladiace zariadenie CHZDS 87/2 (faktura)
Faktúra DF2022/527 od KASTEX TECHNIKA s.r.o, 080 01 Prešov (52083764) z 25.10.2022
6 400,00 €.
25.10.2022 - Vodné stočné - trhovisko (faktura)
Faktúra DF2022/520 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 25.10.2022
49,61 €.
25.10.2022 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motorového vozidla 1.1.2023-31.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/514 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 25.10.2022
148,32 €.
25.10.2022 - Poistenie za obdobie 1.7.2022 - 1.10.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/511 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 25.10.2022
702,02 €.
25.10.2022 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motor. vozidla UNC (faktura)
Faktúra DF2022/516 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 25.10.2022
67,69 €.
25.10.2022 - Vystavenie nového zváračského preukazu pre Romana Škvařila (faktura)
Faktúra DF2022/526 od ZVARGRAN Kalinčiakova 11, 974 01 Banská Bystrica (34 255 028) z 25.10.2022
96,00 €.
25.10.2022 - Členský príspevok RVC Martin rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2022/518 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 25.10.2022
262,45 €.
25.10.2022 - Havarijné poistenie motorvých vozidiel BB342DN 18.12.2022 - 18.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/513 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 25.10.2022
181,29 €.
25.10.2022 - Poistenie za obdobie 1.10.2022 - 1.1.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/512 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 25.10.2022
702,02 €.
24.10.2022 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motor. vozidla BB694AE 1.1.2023-31.12.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/517 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 24.10.2022
38,48 €.
24.10.2022 - Občerstvenie na akciu 15. výročie ZUŠ Slovenská Ľupča" (faktura)
Faktúra DF2022/524 od Šávolt s.r.o, 976 33 Poniky (44767498) z 24.10.2022
1 909,20 €.
24.10.2022 - Vodné stočné - OcÚ (faktura)
Faktúra DF2022/519 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 24.10.2022
222,16 €.
24.10.2022 - Cateringové služby 7.10.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/525 od Šávolt s.r.o, 976 33 Poniky (44767498) z 24.10.2022
723,84 €.
24.10.2022 - Vodné stočné MKS (faktura)
Faktúra DF2022/521 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 24.10.2022
326,18 €.
24.10.2022 - Online spravodajca vo verejnej správe do 9.10.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/529 od Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava (35730129) z 24.10.2022
183,00 €.
24.10.2022 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motor. vozidla BB 975BE 1.1.2023 - 30.6.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/515 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 24.10.2022
644,02 €.
24.10.2022 - Vodné stočné zdr. stredisko (faktura)
Faktúra DF2022/522 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 24.10.2022
268,93 €.
21.10.2022 - Odborný seminár - Voľby 2022 - mzdová učtáreň (faktura)
Faktúra DF2022/509 od IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16, 960 01 Zvolen (47405279) z 21.10.2022
35,00 €.
20.10.2022 - Implementácia projektov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci I. II. a III etapa (faktura)
Faktúra DF2022/507 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 20.10.2022
600,00 €.
18.10.2022 - Poistenie za obdobie 1.4.2022 - 1.7.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/510 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 18.10.2022
702,02 €.
17.10.2022 - Objednávame si u Vás "Stand by" stoly 10 ks + návleky pre kultúrne akcie v obci (faktura)
Faktúra DF2022/508 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 17.10.2022
873,60 €.
15.10.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 10/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/134 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.10.2022
2 755,00 €.
14.10.2022 - Seminár posudková činnosť (faktura)
Faktúra DF2022/506 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 14.10.2022
50,00 €.
14.10.2022 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS (faktura)
Faktúra DF2022/500 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 14.10.2022
69,32 €.
14.10.2022 - Knižno informačný systém za rok 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/505 od Slovenská národná knižnica, Nam.J.C.hronského 1, 036 01 Martin (36138517) z 14.10.2022
66,39 €.
14.10.2022 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2022/170 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.10.2022
-169,12 €.
14.10.2022 - Právne úkony v mesiaci 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/504 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 14.10.2022
477,98 €.
14.10.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2022/168 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.10.2022
-711,41 €.
14.10.2022 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2022/167 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 14.10.2022
-0,25 €.
14.10.2022 - Odmena za schválenie žiadosti o NFP pre výzvu D2 skvalitenie a rozšírenie kapacít pred zariadení (faktura)
Faktúra DF2022/503 od OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča (37891294) z 14.10.2022
1 000,00 €.
14.10.2022 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura)
Faktúra DFO2022/169 od Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (36442151) z 14.10.2022
-57,66 €.
14.10.2022 - Poskytovanie sociálnej služby 9/2022 Kováčová (faktura)
Faktúra DF2022/502 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 14.10.2022
48,00 €.
14.10.2022 - Poštové služby 9/2022 uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2022/499 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 14.10.2022
496,05 €.
14.10.2022 - Tlač Ľupčianskych zvestí - Voľby 2022 1250 ks (faktura)
Faktúra DF2022/501 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 14.10.2022
742,50 €.
12.10.2022 - Nabijačka pre ebike spolu so stojanom, naradim a osadenim (faktura)
Faktúra DF2022/498 od Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 12, 976 13 Slovenská Ľupča (45017247) z 12.10.2022
700,00 €.
11.10.2022 - Projekt závlahového systému "Budovanie prvkov zele nej infraštruktúry v obci " I. etapa (faktura)
Faktúra DF2022/497 od ProRain spol. s r. o., Golfová ulica 473/12, 90050 Hrubá Borša (45416974) z 11.10.2022
600,00 €.
11.10.2022 - Vypracovanie žiadosti o NFP pre výzvu D2 Skvalit. a rozšírenie kapacít predškols. zariadení (faktura)
Faktúra DF2022/494 od OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča (37891294) z 11.10.2022
1 000,00 €.
10.10.2022 - BOZP a OPP za 3. Q 2022 Paušál PZS za 3. Q 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/491 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (36644048) z 10.10.2022
216,00 €.
10.10.2022 - Rajec príro.voda jemna 1,5 l / 6 ks 15 balení Rajec neperlivá prirodna 1,5l /6ks 2dbal (faktura)
Faktúra DF2022/496 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 10.10.2022
76,30 €.
10.10.2022 - Zneškodnenie odpadu 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/489 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 10.10.2022
5 934,30 €.
10.10.2022 - Stočné ČOV Slovenská Ľupča 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/492 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 10.10.2022
4 549,06 €.
10.10.2022 - Dodávka a montáž klimatizácie Sinclair RAY 5,0 kW v obradnej miestnosti 1. posch. Obecného úradu obce Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/488 od RH - Vzduchotechnika s.r.o, Za nožiarňou 1102/17, 976 13 Slovenská Ľupča (54300550) z 10.10.2022
2 088,00 €.
10.10.2022 - Stočné z verejných priestranstiev obce (faktura)
Faktúra DF2022/493 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 10.10.2022
5 283,01 €.
10.10.2022 - Zneškodnenie odpadu Nelegalna skladka (faktura)
Faktúra DF2022/490 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 10.10.2022
181,48 €.
10.10.2022 - Kancelárske potreby Utierky Katrin vonná záveska, difuzér (faktura)
Faktúra DF2022/495 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 10.10.2022
264,34 €.
07.10.2022 - Monitor áut 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/481 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.10.2022
22,80 €.
07.10.2022 - Reklamné predmety s logom obce (faktura)
Faktúra DF2022/483 od Printex spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (36028118) z 07.10.2022
180,00 €.
07.10.2022 - Školenie k legislatívnej úprave poskytovania a používania dotácií a pravidlám rozpočtovej zodpovednosti (faktura)
Faktúra DF2022/487 od Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom (52768139) z 07.10.2022
45,00 €.
07.10.2022 - Rozbor odpadových vôd ČOV Slovenská Ľupča ČOV odtok (faktura)
Faktúra DF2022/484 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 07.10.2022
115,25 €.
07.10.2022 - Kosenie obecného cintorína 4. kosenie (faktura)
Faktúra DF2022/485 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 07.10.2022
1 211,58 €.
07.10.2022 - Náter strechy, mreží, brány a žľabov na objekte domu smútku v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/482 od Ľubomír Šidlo , 1. mája 7,, 976 13 Slovenská Ľupča (44308744) z 07.10.2022
2 950,00 €.
07.10.2022 - Ohnline seminár " Zostavenie rozpočtu na rok 2023" a pravidlá rozpočt. zodpovednosti (faktura)
Faktúra DF2022/486 od Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno (41676670) z 07.10.2022
50,00 €.
06.10.2022 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/477 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča (50626183) z 06.10.2022
92,34 €.
06.10.2022 - Dochádzkový systém 10/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/476 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 06.10.2022
36,00 €.
06.10.2022 - Online certifikované štúdium EIA a stavebný zákon vzájomné súvislosti (faktura)
Faktúra DF2022/480 od Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava (35730129) z 06.10.2022
720,00 €.
06.10.2022 - Kytice pri príležitosti 15. výročia ZUŠ Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/478 od Lia Kvety s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica (47336013) z 06.10.2022
125,10 €.
06.10.2022 - Lanko 2,4 x 420 m (faktura)
Faktúra DF2022/479 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 06.10.2022
65,90 €.
05.10.2022 - Vlajky a zástavy na Voľby 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/474 od Gajdoš Gabriel - Reprezentan, Sekčovská 19 (14287315) z 05.10.2022
78,60 €.
05.10.2022 - Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) (faktura)
Faktúra DF2022/475 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 05.10.2022
540,00 €.
05.10.2022 - PHM 9/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/473 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 05.10.2022
193,58 €.
04.10.2022 - Tovar podľa zaslanej ponuky pre seniorov nad 70 rokov do MKS (faktura)
Faktúra DF2022/468 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 04.10.2022
2 324,54 €.
04.10.2022 - Klávesnica k PC 6 x , switch port 1 x, myš k PC 3 x (faktura)
Faktúra DF2022/469 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 04.10.2022
144,97 €.
04.10.2022 - Telekomunikačné služby 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/470 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.10.2022
23,89 €.
04.10.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/471 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.10.2022
226,85 €.
04.10.2022 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2022/472 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 04.10.2022
264,87 €.
03.10.2022 - Poskytovanie počítačových služieb 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/459 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 03.10.2022
785,00 €.
03.10.2022 - Dodávka zemného plynu DHZ (faktura)
Faktúra DF2022/461 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.10.2022
79,00 €.
03.10.2022 - Dodávka zemného plynu zdr. stredisko (faktura)
Faktúra DF2022/462 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.10.2022
602,00 €.
03.10.2022 - Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 Infocentrum (faktura)
Faktúra DF2022/460 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.10.2022
155,00 €.
03.10.2022 - Dodávka zemného plynu 10/2022 Nám. SNP 2 - MKS (faktura)
Faktúra DF2022/464 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.10.2022
460,00 €.
03.10.2022 - Dodávka zemného plynu OcÚ Nám. SNP 13/1 (faktura)
Faktúra DF2022/463 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 03.10.2022
439,00 €.
03.10.2022 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 9/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/458 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 03.10.2022
850,00 €.
03.10.2022 - Poskytovanie prevádzkových služieb splašková kanalizácia a ČOV 3Q. 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/456 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 03.10.2022
1 080,00 €.
03.10.2022 - Systémová podpora URBIS (01.10.2022-31.12.2022) (faktura)
Faktúra DF2022/467 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 03.10.2022
550,00 €.
03.10.2022 - Inovácia + doplnenie kamerového systému (faktura)
Faktúra DF2022/465 od All Security Group s.r.o., E. P. Volijanského 1368/16, 960 01 Zvolen (50650955) z 03.10.2022
9 782,32 €.
01.10.2022 - Preddavkova platba za elektricku energiu 10/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/124 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.10.2022
2 959,00 €.
30.09.2022 - Tovar podľa potreby - zdr. stredisko (faktura)
Faktúra DF2022/455 od Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany (17672520) z 30.09.2022
2 918,33 €.
29.09.2022 - Vypracovanie zdravotného posudku M. Cinkocká (faktura)
Faktúra DF2022/457 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 29.09.2022
15,00 €.
29.09.2022 - Materiál na rekonštrukciu a modernizáciu kúrenia v ZS (faktura)
Faktúra DF2022/466 od Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 921 01 Piešťany (17672520) z 29.09.2022
482,76 €.
27.09.2022 - Nože pre kosačku " Lux 55 " 1 ks (faktura)
Faktúra DF2022/454 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 27.09.2022
49,90 €.
26.09.2022 - Odkupná cena pressostroja Nivona NICR520-321562 (faktura)
Faktúra DF2022/452 od EuroCoffe s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď (45950938) z 26.09.2022
240,00 €.
26.09.2022 - Hudobné vystúpenie na akciu v Slovenskej Ľupči dňa 02.09.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/450 od ZAF - Združenie autentického foklóru, Jelšová 4928/25, 974 01 Banská Bystrica (45024804) z 26.09.2022
300,00 €.
26.09.2022 - Spevácke vystúpenie na akciu dňa 2.9.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/449 od Seniori Partizán FS, Mičinská cesta 2626/45, 974 01 Banská Bystrica (53176031) z 26.09.2022
170,00 €.
26.09.2022 - Tonery podľa dodacieho listu V - 22097 (faktura)
Faktúra DF2022/451 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 26.09.2022
367,96 €.
26.09.2022 - Diár samosprávy 4 ks (faktura)
Faktúra DF2022/453 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 26.09.2022
42,60 €.
23.09.2022 - Kosenie, hrabanie a odvoz trávy z verejných priestranstiev obce Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2022/448 od Michal Majer MM MONT, 1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (43848389) z 23.09.2022
3 600,00 €.
23.09.2022 - Vypracovanie zdravotného posudku Žabková (faktura)
Faktúra DF2022/447 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 23.09.2022
15,00 €.
23.09.2022 - PC pre ČOV 1 x HP EliteDesk 800 G2 DM, Core i5 6500T (faktura)
Faktúra DF2022/446 od MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica (36622524) z 23.09.2022
279,32 €.
21.09.2022 - Stravné lístky v počte 700 ks a nominálnej hodnote 5,00 € (faktura)
Faktúra DF2022/442 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 21.09.2022
3 511,16 €.
21.09.2022 - Toaletný papier a papierové utierky pre MKS (faktura)
Faktúra DF2022/444 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 21.09.2022
102,07 €.
21.09.2022 - Reťaz na pílu 2 ks (faktura)
Faktúra DF2022/443 od Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice (45944229) z 21.09.2022
37,80 €.
20.09.2022 - Preplatok - Mlynská ul. 08/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/163 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.09.2022
-0,54 €.
20.09.2022 - Preplatok - OcÚ 08/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/164 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.09.2022
-55,17 €.
20.09.2022 - Reprodukovaná hudba Ľupčianske hudobné leto (faktura)
Faktúra DF2022/445 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 20.09.2022
414,96 €.
20.09.2022 - Havarijné poistenie BB 239EH Renault Fluence 16.11.2022 - 16.11.2023 (faktura)
Faktúra DF2022/441 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 20.09.2022
236,96 €.
20.09.2022 - Preplatok ČOV Tehelná 08/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/165 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.09.2022
-165,71 €.
20.09.2022 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 15.08.2022 - 11.09.2022 (faktura)
Faktúra DF2022/440 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 20.09.2022
94,39 €.
20.09.2022 - Preplatok - Partizánska 08/2022 (faktura)
Faktúra DFO2022/166 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 20.09.2022
-779,94 €.
19.09.2022 - Postavenie vatry 2.9.2022 na fut. ihrisku (faktura)
Faktúra DF2022/439 od Arbor Hortus spol. s r.o., Partizánska 30, 976 13 Slovenská Ľupča (36642070) z 19.09.2022
240,00 €.
19.09.2022 - DJ - Slovenská lupča (faktura)
Faktúra DF2022/438 od LaDanza Agency s.r.o, Horné Pršany 132, 974 05 Radvaň (54287464) z 19.09.2022
150,00 €.
15.09.2022 - Platba za dodávku a distribúciu elektriny 09/2022 Partizánska 0/525/35 (faktura)
Faktúra DFO2022/133 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 15.09.2022
2 755,00 €.
13.09.2022 - Poštové služby uhradené poštovou kartou v mesiaci august 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/437 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 13.09.2022
247,40 €.
13.09.2022 - Navrh 01 - Návrh závlahového systému - preddavok (faktura)
Faktúra DF2022/436 od ProRain spol. s r. o., Golfová ulica 473/12, 90050 Hrubá Borša (45416974) z 13.09.2022
540,00 €.
12.09.2022 - Servisný zásah na ČOV (faktura)
Faktúra DF2022/433 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy (64833186) z 12.09.2022
662,40 €.
12.09.2022 - Dodávka: vodné a stočné ČOV (faktura)
Faktúra DFO2022/162 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 12.09.2022
115,25 €.
12.09.2022 - Výmena čelného skla na MV - BB 342 DN (faktura)
Faktúra DF2022/435 od EUROP - AUTOSKLO s.r.o, Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica (36018724) z 12.09.2022
285,40 €.
12.09.2022 - Právne úkony 9/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/434 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 12.09.2022
477,98 €.
09.09.2022 - Dodávka: vodné a stočné (faktura)
Faktúra DFO2022/161 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 09.09.2022
4 648,73 €.
09.09.2022 - Materiál podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2022/432 od SOLO - Karol Strečok, Priechod 8, 976 11 Priechod (35258900) z 09.09.2022
44,35 €.
08.09.2022 - Dochádzkový systtém WebVistor (mesačný prenájom) 09/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/427 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 08.09.2022
36,00 €.
08.09.2022 - Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 08/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/428 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 08.09.2022
850,00 €.
08.09.2022 - Zmluva o poskytovaní počítačových služieb 08 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/430 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 08.09.2022
685,00 €.
08.09.2022 - Vývoz kontajnerov /cesty/ 3x píla 1x lesná skôlka Šalková (faktura)
Faktúra DF2022/426 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 08.09.2022
300,00 €.
08.09.2022 - Pohonne hmoty 08/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/429 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 08.09.2022
271,21 €.
08.09.2022 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2022/431 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 08.09.2022
7 021,54 €.
06.09.2022 - Monitor SK On line: Peugeot 207, Renault Fluence 08/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/424 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 06.09.2022
22,80 €.
06.09.2022 - Oprava fasády štadión Slovenská Lupča (faktura)
Faktúra DF2022/419 od TOP - MONT SK s.r.o, Záhradná 150, 976 64 Bacúch (44660821) z 06.09.2022
2 779,97 €.
06.09.2022 - Fakturujeme Vám lekársku posudkovú činnosť v mes septemper 2022 v počte 4 posudky (faktura)
Faktúra DF2022/420 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 06.09.2022
60,00 €.
06.09.2022 - Vystúpenie huduobnej skupiny ZBM zo dňa 02.09.22 Lupcianska vatra (faktura)
Faktúra DF2022/425 od ZBM s. r.o., Zabečov 178, 976 63 Predajná (46680489) z 06.09.2022
800,00 €.
06.09.2022 - Telekomunikačné služby 08/2022 Internet Infocentrum (faktura)
Faktúra DF2022/423 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.09.2022
23,89 €.
06.09.2022 - Telekomunikačné služby 08/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/421 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.09.2022
270,13 €.
06.09.2022 - Telekomunikačné služby 8/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/422 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 06.09.2022
227,20 €.
05.09.2022 - Odborné zabezpečenie psa v obci Slovenská Lupča (faktura)
Faktúra DF2022/415 od DEIS s.r.o., Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica (31580335) z 05.09.2022
151,80 €.
05.09.2022 - Zabezpečovanie hudobnoho vystúpenie Mafia Corner (faktura)
Faktúra DF2022/417 od MCM Group s.r.o., Exnárova 27, 080 01 Prešov (50737597) z 05.09.2022
2 000,00 €.