Faktúry

Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Faktúry aj za predchádzajúce obdobie nájdete na tomto odkaze: https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=FAKTURY&TYP=Faktury

24.03.2023 - Povinné zmluvné poistenie - vlečka 23,6,2023- 22,6,2024 (faktura)
Faktúra DF2023/133 od Allianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava (00151700) z 24.03.2023
21,77 €.
23.03.2023 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (faktura)
Faktúra DF2023/135 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 23.03.2023
650,00 €.
22.03.2023 - Odsatie a vyčistenie prečerpávacích staníc v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/134 od Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava (36263800) z 22.03.2023
1 491,00 €.
20.03.2023 - Olejový filter do kosačky (faktura)
Faktúra DF2023/131 od ERING s.r.o., Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce (50454561) z 20.03.2023
41,48 €.
20.03.2023 - Dezertné nože a vidličky (faktura)
Faktúra DF2023/129 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 20.03.2023
216,12 €.
20.03.2023 - Fotografické služby na obecnom plese 2/22023 (faktura)
Faktúra DF2023/132 od Ing. Vladimír Poliak, Družstevná 196, 976 33 Poniky (51340054) z 20.03.2023
250,00 €.
17.03.2023 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks (faktura)
Faktúra DF2023/130 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 17.03.2023
1 976,40 €.
15.03.2023 - Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 (faktura)
Faktúra DF2023/128 od Hýbl Municipal s.r.o., Zlatá 29, 974 01 Banská Bystrica (53524918) z 15.03.2023
660,00 €.
14.03.2023 - Audítorské služby na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 (faktura)
Faktúra DF2023/127 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 14.03.2023
720,00 €.
14.03.2023 - Poštové služby - uhradené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2023/124 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 14.03.2023
401,10 €.
14.03.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2023/40 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 14.03.2023
-0,77 €.
13.03.2023 - Hlasový paušál (faktura)
Faktúra DF2023/123 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.03.2023
6,00 €.
13.03.2023 - Výmena skla na dverách v MKS (faktura)
Faktúra DF2023/121 od TOP - MONT SK s.r.o, Záhradná 150, 976 64 Bacúch (44660821) z 13.03.2023
198,00 €.
13.03.2023 - Právne úkony 3/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/125 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 13.03.2023
477,98 €.
13.03.2023 - Online šklenie - sociálny fond v obci a organiz. zriadených obcou (faktura)
Faktúra DF2023/126 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 13.03.2023
21,00 €.
13.03.2023 - Vyúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2023/42 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.03.2023
-51,81 €.
13.03.2023 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/41 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.03.2023
-1,10 €.
13.03.2023 - Poistenie úrazové DHZ 22.4.2023- 21.4.2024 (faktura)
Faktúra DF2023/122 od UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava (00653501) z 13.03.2023
104,82 €.
10.03.2023 - Poskytnutie sociálnej služby 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/120 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 10.03.2023
91,20 €.
09.03.2023 - Disk kolesa NP6 TW 6 ks Pneumatiky NP6 zimné 6 ks- prac.vozidlo údržby (faktura)
Faktúra DF2023/118 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 09.03.2023
1 534,90 €.
09.03.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 7.11.2022- 4.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2023/113 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 09.03.2023
94,39 €.
09.03.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 1.1.2023-29.1.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/115 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 09.03.2023
96,12 €.
09.03.2023 - Prenájom kostýmov - 17.2.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/119 od Ingrid Žitňáková - LADYMELL, 974 01 Banská Bystrica (33896071) z 09.03.2023
70,00 €.
09.03.2023 - Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 5.12.2022-31.12.2022 (faktura)
Faktúra DF2023/114 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 09.03.2023
83,18 €.
08.03.2023 - Stočné - ČOV (faktura)
Faktúra DF2023/117 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.03.2023
4 710,06 €.
08.03.2023 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2023/116 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 08.03.2023
5 149,65 €.
07.03.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/111 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.03.2023
225,05 €.
07.03.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/110 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.03.2023
23,89 €.
07.03.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/112 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.03.2023
317,14 €.
06.03.2023 - PHM 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/101 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 06.03.2023
105,84 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU (faktura)
Faktúra DFO2023/44 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
453,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/55 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
5,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie tržnica (faktura)
Faktúra DFO2023/47 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
45,00 €.
06.03.2023 - Revízia hasiacich prístrojov v objektoch OcÚ, MKS, Zdr. stredisko, dom remesiel, OFK Námestie SNP 12, tržnica, Lopušiny, zberný dvor (faktura)
Faktúra DF2023/103 od EORBIS s.r.o Tulská 5272/10, 974 01 Banská Bystrica (50599534) z 06.03.2023
390,72 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DFO2023/57 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
20,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2/A (faktura)
Faktúra DFO2023/50 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
423,00 €.
06.03.2023 - Občerstvenie na výročnú členskú schôdzu DPZ (faktura)
Faktúra DF2023/109 od FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory (50190776) z 06.03.2023
193,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/45 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
314,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2023/59 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
2 389,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/46 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
356,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV Teh (faktura)
Faktúra DFO2023/58 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
6,00 €.
06.03.2023 - Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/102 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 06.03.2023
850,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Cintorín (faktura)
Faktúra DFO2023/51 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
76,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv (faktura)
Faktúra DFO2023/43 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
419,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok (faktura)
Faktúra DFO2023/52 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
25,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova (faktura)
Faktúra DFO2023/60 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
7,00 €.
06.03.2023 - Tonery podľa dodacieho listu V - 230030 (faktura)
Faktúra DF2023/107 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 06.03.2023
625,36 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/53 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
30,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Zdr. str (faktura)
Faktúra DFO2023/49 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
100,00 €.
06.03.2023 - Monitor áut (faktura)
Faktúra DF2023/99 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 06.03.2023
22,80 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/56 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
21,00 €.
06.03.2023 - Postavenie pódia na deň 11.2.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/108 od El Miňo s.r.o, 976 33 Poniky (46883177) z 06.03.2023
200,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/48 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
19,00 €.
06.03.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2023/54 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023
69,00 €.
06.03.2023 - Poistenie: Zodpovednosť Fa PO 1.4.2023-31.3.2024 (faktura)
Faktúra DF2023/104 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 06.03.2023
83,25 €.
03.03.2023 - Dochádzkový systém 3/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/106 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 03.03.2023
36,00 €.
03.03.2023 - Odstránenie vianočného osvetlenia a servis obecného osvetlenia (faktura)
Faktúra DF2023/105 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 03.03.2023
992,76 €.
02.03.2023 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2023/98 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 02.03.2023
24,00 €.
02.03.2023 - Dodávka zemného plynu - Lichardov 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/38 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.03.2023
201,00 €.
02.03.2023 - Zimná údržba chodníkov a spevnených plôch (faktura)
Faktúra DF2023/90 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča (50451685) z 02.03.2023
1 194,00 €.
02.03.2023 - Preprava tanečníkov 11.2.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/97 od EMILI Bus s.r.o, 974 01 Banská Bystrica (47532041) z 02.03.2023
100,00 €.
02.03.2023 - Rozbor odpadových vôd (faktura)
Faktúra DF2023/94 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.03.2023
131,14 €.
02.03.2023 - Dodanie PC na ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/86 od MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica (36622524) z 02.03.2023
259,00 €.
02.03.2023 - Dodávka zemného plynu -1. mája (faktura)
Faktúra DFO2023/37 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.03.2023
1 228,00 €.
02.03.2023 - Dodanie štrku 8/22 mm 2,5 t (faktura)
Faktúra DF2023/91 od STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (36054631) z 02.03.2023
21,60 €.
02.03.2023 - Dodanie štrku 8/22 mm 2,5 t (faktura)
Faktúra DF2023/92 od STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (36054631) z 02.03.2023
14,40 €.
02.03.2023 - Dodávka nzemného plynu - Nám. SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/36 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.03.2023
1 165,00 €.
02.03.2023 - Reprodukovaná hudba - OcÚ (faktura)
Faktúra DF2023/96 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 02.03.2023
13,44 €.
02.03.2023 - Reprodukovaná hudba - MKS Knižnica (faktura)
Faktúra DF2023/95 od SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, Rastislavova 3, 82108 Bratislava (00178454) z 02.03.2023
13,44 €.
02.03.2023 - Dodávka zemného plynu - Nám. SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2023/35 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.03.2023
962,00 €.
02.03.2023 - Piagiio PORTER - aktivácia systému v služ. aute (faktura)
Faktúra DF2023/100 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 02.03.2023
167,16 €.
02.03.2023 - Zimná údržba 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/93 od Michal Majer MM MONT, 1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (43848389) z 02.03.2023
4 687,20 €.
01.03.2023 - Dodávka zemného plynu - Nám. SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/39 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 01.03.2023
746,00 €.
01.03.2023 - Počítačové služby 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/89 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 01.03.2023
875,00 €.
01.03.2023 - Tovar podľa potreby (faktura)
Faktúra DF2023/88 od Advik,s.r.o., SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča (31617531) z 01.03.2023
259,67 €.
28.02.2023 - Obálky DL s okienkom, kancelársky papier A4 (faktura)
Faktúra DF2023/87 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 28.02.2023
235,78 €.
27.02.2023 - Teleskopická tyč 6 m a alu kĺb pre tyč. (faktura)
Faktúra DF2023/85 od B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 00 Bratislava (2022691924) z 27.02.2023
133,20 €.
27.02.2023 - Členský poplatok na rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/83 od Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová (52112241) z 27.02.2023
30,00 €.
24.02.2023 - Školenie URBIS (faktura)
Faktúra DF2023/84 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 24.02.2023
60,00 €.
23.02.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Šuľajová (faktura)
Faktúra DF2023/79 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 23.02.2023
17,00 €.
22.02.2023 - Seminár účtovníctvo v rozpočtových organizáciách zriadených obcou (faktura)
Faktúra DF2023/78 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 22.02.2023
21,00 €.
21.02.2023 - Výydoba spoločenskej miestnosti v MKS na ples dňa 18.02.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/77 od Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod (52573435) z 21.02.2023
330,00 €.
21.02.2023 - Hudobná produkcia na ples 18.2.2003 (faktura)
Faktúra DF2023/81 od Barbora Birková, 976 73 Telgárt (47522216) z 21.02.2023
350,00 €.
20.02.2023 - Strava na ples na deň 18.2.2023 podľa Vami predloženej cenovej ponuky (faktura)
Faktúra DF2023/80 od A - Z GASTRO s.r.o, Tatranská 88, 974 01 Banská Bystrica (46 586 831) z 20.02.2023
2 345,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV Teh (faktura)
Faktúra DFO2023/31 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
6,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2023/32 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
2 389,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/28 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
5,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/25 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
30,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/17 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
356,00 €.
17.02.2023 - Webinár : Majetok - ekonomické minimum (faktura)
Faktúra DF2023/70 od Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom (52768139) z 17.02.2023
49,00 €.
17.02.2023 - Doména slovenskalupca.sk platba na rok (faktura)
Faktúra DF2023/76 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 17.02.2023
14,75 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/19 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
19,00 €.
17.02.2023 - Prenájom ostatných pozemkov (faktura)
Faktúra DF2023/75 od Lesy SR š.p. organizačná zložka OZ Poľana, 334, 962 04 Kriváň (36038351) z 17.02.2023
206,04 €.
17.02.2023 - Hudobné a tanečné vystúpenie na deň 11.02.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/73 od Folklórny súbor Urpín, 974 01 Banská Bystrica (35998971) z 17.02.2023
600,00 €.
17.02.2023 - Zhotovenie a montáž pracovnej dosky a police v MKS kuchynka (faktura)
Faktúra DF2023/74 od Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča (41859928) z 17.02.2023
297,20 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka (faktura)
Faktúra DFO2023/27 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
69,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Cintorín (faktura)
Faktúra DFO2023/22 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
76,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok (faktura)
Faktúra DFO2023/24 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
25,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Zdr. str (faktura)
Faktúra DFO2023/20 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
100,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova (faktura)
Faktúra DFO2023/33 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
7,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv (faktura)
Faktúra DFO2023/34 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
419,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet (faktura)
Faktúra DFO2023/16 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
314,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/29 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
21,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2/A (faktura)
Faktúra DFO2023/21 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
423,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU (faktura)
Faktúra DFO2023/23 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
453,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie tržnica (faktura)
Faktúra DFO2023/18 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
45,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie DHZ (faktura)
Faktúra DFO2023/26 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
239,00 €.
17.02.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie Za Ďaňacou (faktura)
Faktúra DFO2023/30 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.02.2023
20,00 €.
16.02.2023 - PZP hasičský protipovodňový vozík (faktura)
Faktúra DF2023/82 od Allianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava (00151700) z 16.02.2023
25,84 €.
15.02.2023 - Ozvučenie akcie na deň 11.2.2023 a parkovisku pri MKS (faktura)
Faktúra DF2023/68 od AGENT Media s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce (45611921) z 15.02.2023
400,00 €.
15.02.2023 - Oprava bedne electro voice MKS (faktura)
Faktúra DF2023/69 od Robert Debnár - RODE Electronic, 974 01 Banská Bystrica (47642076) z 15.02.2023
150,00 €.
14.02.2023 - Služby na fašiangovom sprievode 11.2.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/72 od Michal Žabka, 976 32 Badín (33758981) z 14.02.2023
360,00 €.
14.02.2023 - Poskytnuté sociálne služby 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/71 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 14.02.2023
81,60 €.
14.02.2023 - Hasičňa - rekonštrukcia rozvodov vody v objekte (faktura)
Faktúra DF2023/66 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 14.02.2023
1 014,60 €.
14.02.2023 - Seminár " Miestne dane a poplatky " (faktura)
Faktúra DF2023/62 od Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom (52768139) z 14.02.2023
49,00 €.
14.02.2023 - Poštové služby 1/2023 zaplatené poštovou kartou (faktura)
Faktúra DF2023/63 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (36631124) z 14.02.2023
386,15 €.
13.02.2023 - Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná (faktura)
Faktúra DFO2023/15 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2023
-1,12 €.
13.02.2023 - Vyúčtovanie el. energie - Mlynská (faktura)
Faktúra DFO2023/13 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2023
7,56 €.
13.02.2023 - Mesačný poplatok (faktura)
Faktúra DF2023/65 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 13.02.2023
6,00 €.
13.02.2023 - Vúčtovanie el. energie - Partizánska (faktura)
Faktúra DFO2023/14 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.02.2023
-387,29 €.
13.02.2023 - Seminár Matričná agenda (faktura)
Faktúra DF2023/57 od Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen (500471452) z 13.02.2023
60,00 €.
13.02.2023 - Právne úkony 2/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/64 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 13.02.2023
477,98 €.
10.02.2023 - Zneškodnenie odpadu (faktura)
Faktúra DF2023/58 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 10.02.2023
5 971,35 €.
10.02.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Šuhajdová (faktura)
Faktúra DF2023/59 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 10.02.2023
17,00 €.
09.02.2023 - Stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 5,50€ (faktura)
Faktúra DF2023/61 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 09.02.2023
4 962,90 €.
09.02.2023 - Školenie k informačnému systému URBIS (faktura)
Faktúra DF2023/60 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 09.02.2023
45,00 €.
08.02.2023 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura)
Faktúra DFO2023/11 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 08.02.2023
42,36 €.
08.02.2023 - Matičné tlačivá (faktura)
Faktúra DF2023/56 od Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 814 21 Bratislava – mestská časť Star (42272360) z 08.02.2023
51,84 €.
08.02.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/54 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2023
4 503,76 €.
08.02.2023 - Vyúčtovanie el. energie - OcÚ (faktura)
Faktúra DFO2023/12 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 08.02.2023
15,59 €.
08.02.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - ČOV Partizánska (faktura)
Faktúra DF2023/55 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 08.02.2023
73,81 €.
07.02.2023 - Monitor áut 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/53 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.02.2023
22,80 €.
07.02.2023 - Vypracovanie monitorovacej správy etapa I.II. III. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/47 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 07.02.2023
900,00 €.
07.02.2023 - Vybudovanie elektrickej prípojky na zbernom dvore v Slovenskej Ľupči (faktura)
Faktúra DF2023/49 od Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 811 01 Bratislava (47144190) z 07.02.2023
4 863,47 €.
07.02.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/50 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.02.2023
670,14 €.
07.02.2023 - Hasičňa - rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte (faktura)
Faktúra DF2023/67 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 07.02.2023
2 199,60 €.
07.02.2023 - Webinár " reklamné stavby po novele stavebného zákona 2021 a prechod kompetencií na nové stavebné úrady (faktura)
Faktúra DF2023/48 od RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice (31268650) z 07.02.2023
40,00 €.
07.02.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/51 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.02.2023
23,89 €.
07.02.2023 - Telekomunikačné služby (faktura)
Faktúra DF2023/52 od SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava (35763469) z 07.02.2023
225,46 €.
06.02.2023 - PHM (faktura)
Faktúra DF2023/46 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 06.02.2023
72,52 €.
06.02.2023 - Stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 5,50€ (faktura)
Faktúra DFZ2023/2 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 06.02.2023
4 962,90 €.
06.02.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DF2023/42 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 06.02.2023
20,95 €.
06.02.2023 - Rozbor odpadových vôd (faktura)
Faktúra DF2023/44 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 06.02.2023
131,14 €.
06.02.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - DHZ (faktura)
Faktúra DF2023/43 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 06.02.2023
39,65 €.
06.02.2023 - Dochádzkový systém (faktura)
Faktúra DF2023/45 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 06.02.2023
36,00 €.
03.02.2023 - Zimná údržba chodníkov a spevnených plôch v obci Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/38 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča (50451685) z 03.02.2023
846,00 €.
03.02.2023 - Servis na ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/39 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy (64833186) z 03.02.2023
1 081,20 €.
03.02.2023 - Knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu (faktura)
Faktúra DF2023/36 od IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava (00678856) z 03.02.2023
210,61 €.
03.02.2023 - Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 01/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/41 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 03.02.2023
850,00 €.
03.02.2023 - Zimná údržba 01/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/37 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 03.02.2023
2 239,20 €.
03.02.2023 - Vypracovanie UPN dokumentácie ZaD č. 7 (faktura)
Faktúra DF2023/40 od eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica (36648752) z 03.02.2023
3 600,00 €.
02.02.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Sečkár, Tischljarová (faktura)
Faktúra DF2023/34 od MUDr. Daniela Šustáková (50418831) z 02.02.2023
34,00 €.
02.02.2023 - Doména slovenskalupca.sk - platba na rok 2023 (faktura)
Faktúra DFZ2023/1 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 02.02.2023
14,75 €.
02.02.2023 - Poháre LUNAR 12 ks a kalich RATIO 12 ks (faktura)
Faktúra DF2023/35 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 02.02.2023
46,60 €.
01.02.2023 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/6 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023
1 236,00 €.
01.02.2023 - Dodávka zemného plynu - 1. mája 1 (faktura)
Faktúra DFO2023/8 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023
1 303,00 €.
01.02.2023 - Poskytovanie počítačových služieb 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/31 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 01.02.2023
895,00 €.
01.02.2023 - Tovar podľa potreby 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/32 od ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča (50626183) z 01.02.2023
306,62 €.
01.02.2023 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 (faktura)
Faktúra DFO2023/9 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023
1 020,00 €.
01.02.2023 - Zber a odvoz použitého oleja (faktura)
Faktúra DF2023/33 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 01.02.2023
24,00 €.
01.02.2023 - Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 (faktura)
Faktúra DFO2023/7 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023
746,00 €.
01.02.2023 - Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 (faktura)
Faktúra DFO2023/10 od SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023
213,00 €.
31.01.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - Obecný úrad (faktura)
Faktúra DF2023/25 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2023
184,28 €.
31.01.2023 - Tlač a výroba plagátov a vstupeniek na akcie realizované OcÚ. (faktura)
Faktúra DF2023/24 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 31.01.2023
213,25 €.
31.01.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - MKS (faktura)
Faktúra DF2023/28 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2023
240,65 €.
31.01.2023 - Vypracovanie Monitorovacej správy Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela (faktura)
Faktúra DF2023/27 od Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov (47611421) z 31.01.2023
130,00 €.
31.01.2023 - EPI právny systém - ročný poplatok (faktura)
Faktúra DF2023/26 od Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina (31592503) z 31.01.2023
670,80 €.
31.01.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - trhovisko (faktura)
Faktúra DF2023/29 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2023
21,04 €.
31.01.2023 - Vyúčtovanie spotreby vody - zdravotné stredisko (faktura)
Faktúra DF2023/30 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 31.01.2023
311,65 €.
30.01.2023 - Základný kameň stavby " Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci " (faktura)
Faktúra DF2023/21 od Bc. Martin Jánoš, Trieda SNP 1723/16, Banská Bystrica (nie je) z 30.01.2023
700,00 €.
30.01.2023 - Úprava elektroinštalácie pre nový chladiaci box v dome smútku (faktura)
Faktúra DF2023/23 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 30.01.2023
150,00 €.
30.01.2023 - Verejná správa SR - ročný prístup (faktura)
Faktúra DF2023/22 od Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina (31592503) z 30.01.2023
204,00 €.
25.01.2023 - Servisný zsah na ČOV Slovenská Ľupča (faktura)
Faktúra DF2023/20 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy (64833186) z 25.01.2023
845,76 €.
25.01.2023 - Zmäkčovač vody, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu v MKS (faktura)
Faktúra DF2023/19 od GastroREX s.r.o, 811 01 Bratislava (35783052) z 25.01.2023
459,72 €.
25.01.2023 - " Náučný chodník v Slovenskej Ľupči " spracovanie urbanisticko architektonického návrhu a a dokumentácia pre ÚR (faktura)
Faktúra DF2023/18 od d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica (46863672) z 25.01.2023
3 890,00 €.
23.01.2023 - Ročný poplatok RTVS (faktura)
Faktúra DFO2023/5 od Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr (47232480) z 23.01.2023
222,96 €.
23.01.2023 - Káva zrnková Tchibo (faktura)
Faktúra DF2023/16 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.01.2023
64,76 €.
23.01.2023 - Kancelárske potreby, papier A4, pákové zoraďovače, obaly U - Euro (faktura)
Faktúra DF2023/17 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.01.2023
779,02 €.
23.01.2023 - Úprava elektroinštalácie v kuchynke MKS (faktura)
Faktúra DF2023/15 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 23.01.2023
70,00 €.
23.01.2023 - Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r. 2022 (faktura)
Faktúra DF2022/688 od Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava (31338976) z 23.01.2023
432,00 €.
20.01.2023 - Kalkulačky 2 ks + kotúče do kalkulačky 2x (faktura)
Faktúra DF2023/14 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 20.01.2023
99,70 €.
19.01.2023 - Poistenie 1.1.2023-1.4.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/13 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 19.01.2023
702,02 €.
19.01.2023 - Občerstvenie pre komisie "REFERENDUM 2023 " (faktura)
Faktúra DF2023/12 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 19.01.2023
304,21 €.
17.01.2023 - Mesačný poplatok (faktura)
Faktúra DF2023/11 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 17.01.2023
8,77 €.
17.01.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie (faktura)
Faktúra DFO2023/1 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.01.2023
5,00 €.
17.01.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie (faktura)
Faktúra DFO2023/3 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.01.2023
2 389,00 €.
17.01.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie - ČOV (faktura)
Faktúra DFO2023/4 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.01.2023
453,00 €.
17.01.2023 - Dodávka a distribúcia elektrickej energie (faktura)
Faktúra DFO2023/2 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.01.2023
6,00 €.
16.01.2023 - Turistická mapa obce Slovenská Ľupča + interakt. verzia (faktura)
Faktúra DF2023/10 od VKÚ Harmanec s.r.o, 974 01 Kynceľová (46747770) z 16.01.2023
447,60 €.
13.01.2023 - Dochádzkový systém 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/9 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 13.01.2023
36,00 €.
12.01.2023 - Školenie k informačnému systému (faktura)
Faktúra DF2023/8 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 12.01.2023
60,00 €.
11.01.2023 - Právne úkony 1/2023 (faktura)
Faktúra DF2023/7 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 11.01.2023
477,98 €.
09.01.2023 - Združené poistenie majetku 1.2.2023 - 31.1.2024 (faktura)
Faktúra DF2023/3 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 09.01.2023
32,50 €.
09.01.2023 - Informačný systém samosprávy na rok 2023 (faktura)
Faktúra DF2023/6 od SAMNET-infor.systém samosprávy o.z., 953 01 Zlaté Moravce (37867440) z 09.01.2023
32,86 €.
09.01.2023 - Oprava UNC (faktura)
Faktúra DF2022/679 od D +amp; K servis, s.r.o., Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča (36824631) z 09.01.2023
1 080,00 €.
09.01.2023 - Knihy podľa výberu do obecnej knižnice (faktura)
Faktúra DF2023/5 od SLOVART spol. s r.o., Bojnická 10, 810 00 Bratislava (17311462) z 09.01.2023
132,18 €.
09.01.2023 - Združené poistenie majetku 1.2.2023 - 31.7.2023 (faktura)
Faktúra DF2023/1 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 09.01.2023
338,28 €.
05.01.2023 - Rybárske lístky (faktura)
Faktúra DF2023/4 od ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava (31331131) z 05.01.2023
49,80 €.
05.01.2023 - Monitor áut 12/2022 (faktura)
Faktúra DF2022/678 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 05.01.2023
22,80 €.
04.01.2023 - Systémová podpora URBIS (faktura)
Faktúra DF2023/2 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 04.01.2023
550,00 €.