Objednávky

Objednávky aj za predchádzajúce obdobie nájdete na tomto odkaze: https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=OBJEDNAVKY&TYP=Objednavky

13.03.2023 - Prenájom kostýmov - 17.2.2023 (objednavka)
Objednávka 54/2023 od Ingrid Žitňáková - LADYMELL, 974 01 Banská Bystrica (33896071) z 13.03.2023
70,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
13.03.2023 - Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 (objednavka)
Objednávka 55/2023 od Hýbl Municipal s.r.o., Zlatá 29, 974 01 Banská Bystrica (53524918) z 13.03.2023
660,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.03.2023 - Odvoz spílených konárov v obci Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 53/2023 od Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča (48328405) z 09.03.2023
200,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.2023 - Objednávame si u Vás vyčistenie ČS -3, ako aj na ČOV Slovenská Ľupča. (objednavka)
Objednávka 50/2023 od Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava (36263800) z 03.03.2023
1 300,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.2023 - Objednávame si u Vás občerstvenie na výročnú členskú schôdzu DPZ (objednavka)
Objednávka 52/2023 od FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory (50190776) z 03.03.2023
200,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.03.2023 - Tonery podľa dodacieho listu V - 230030 (objednavka)
Objednávka 51/2023 od Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno (44561318) z 03.03.2023
625,36 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
28.02.2023 - Obálky DL s okienkom, kancelársky papier A4 (objednavka)
Objednávka 49/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 28.02.2023
235,78 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.02.2023 - Disk kolesa NP6 TW 6 ks Pneumatiky NP6 zimné 6 ks- prac.vozidlo údržby (objednavka)
Objednávka 46/2023 od TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin (45331294) z 27.02.2023
1 534,90 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.02.2023 - Teleskopická tyč 6 m a alu kĺb pre tyč. (objednavka)
Objednávka 48/2023 od B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 00 Bratislava (2022691924) z 27.02.2023
133,20 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
27.02.2023 - Dodanie štrku 8/22 mm 2,5 t (objednavka)
Objednávka 47/2023 od STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (36054631) z 27.02.2023
100,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.02.2023 - Revízia hasiacich prístrojov v objektoch OcÚ, MKS, Zdr. stredisko, dom remesiel, OFK Námestie SNP 12, tržnica, Lopušiny, zberný dvor (objednavka)
Objednávka 45/2023 od EORBIS s.r.o Tulská 5272/10, 974 01 Banská Bystrica (50599534) z 24.02.2023
400,00 €.
22.02.2023 - Dodanie PC na ČOV Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 43/2023 od MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica (36622524) z 22.02.2023
260,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
22.02.2023 - Odstránenie vianočného osvetlenia a servis obecného osvetlenia (objednavka)
Objednávka 44/2023 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 22.02.2023
992,76 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.02.2023 - Objednávame si u Vás účasť na školení Majetok - ekonomické minimum (objednavka)
Objednávka 42/2023 od Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom (52768139) z 20.02.2023
49,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.02.2023 - Zhotovenie a montáž pracovnej dosky a police v MKS kuchynka (objednavka)
Objednávka 38/2023 od Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča (41859928) z 17.02.2023
297,20 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.02.2023 - Výrub 10 ks drevín v obci Slovenaká Ľupča (objednavka)
Objednávka 39/2023 od Karol Kekelák, M. Rázusa 1323/16, 974 01 Banská Bystrica (44648804) z 17.02.2023
1 300,00 €.
17.02.2023 - Objednávame si u Vás výydobu spoločenskej miestnosti v MKS na ples dňa 18.02.2023 (objednavka)
Objednávka 41/2023 od Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod (52573435) z 17.02.2023
330,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.02.2023 - Objednávame si u Vás hudobnú produkciu na ples na deň 18.02.2023 (objednavka)
Objednávka 40/2023 od Barbora Birková, 976 73 Telgárt (47522216) z 17.02.2023
350,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.02.2023 - Objednávame si u Vás školenie PaM - ročné zúčtovanie dane 2022 (objednavka)
Objednávka 37/2023 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 17.02.2023
Neuvedená. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
17.02.2023 - Objednávame si u Vás školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023 (objednavka)
Objednávka 36/2023 od Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin (31938434) z 17.02.2023
21,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
16.02.2023 - Rekonštrukcia stien obj. Obecného úradu - dvor OPL, šatne (objednavka)
Objednávka 35/2023 od HEMMA SK s.r.o., Budovateľská 10, 962 01 Zvolenská Slatina (44601832) z 16.02.2023
2 044,68 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
15.02.2023 - Objednávame si u Vás stravu na ples na deň 18.02.2023 podľa Vami predloženej cenovej ponuky (objednavka)
Objednávka 34/2023 od A - Z GASTRO s.r.o, Tatranská 88, 974 01 Banská Bystrica (46 586 831) z 15.02.2023
2 370,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
14.02.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Šuľajová (objednavka)
Objednávka 33/2023 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 14.02.2023
17,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.02.2023 - Objednávame si u Vás ozvučenie akcie na deň 11.02.2023 na parkovisku pri MKS (objednavka)
Objednávka 32/2023 od AGENT Media s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce (45611921) z 09.02.2023
400,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.02.2023 - Vypracovanie monitorovacej správy etapa I.II. III. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča (objednavka)
Objednávka 31/2023 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 06.02.2023
900,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.02.2023 - Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks (objednavka)
Objednávka 30/2023 od DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica (36045144) z 06.02.2023
1 976,40 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.02.2023 - Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (objednavka)
Objednávka 28/2023 od SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča (36660787) z 06.02.2023
650,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
06.02.2023 - Korektúra Ľupčianskych zvestí (objednavka)
Objednávka 29/2023 od TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica (31600603) z 06.02.2023
80,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.02.2023 - Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 5,50€ (objednavka)
Objednávka 25/2023 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 03.02.2023
4 950,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
03.02.2023 - Školenie k modulu Podvojné účtovníctvo - Poznámky (objednavka)
Objednávka 26/2023 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 03.02.2023
45,00 €.
03.02.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Šuhajdová (objednavka)
Objednávka 27/2023 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 03.02.2023
15,00 €.
02.02.2023 - Objednávame si u Vás poháre LUNAR 12 ks a kalich RATIO 12 ks (objednavka)
Objednávka 24/2023 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 02.02.2023
50,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.01.2023 - Vybudovanie elektrickej prípojky na zbernom dvore v Slovenskej Ľupči (objednavka)
Objednávka 20/2023 od Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 811 01 Bratislava (47144190) z 26.01.2023
4 863,47 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.01.2023 - Objednávame si u Vás opravu bedne electro voice (objednavka)
Objednávka 23/2023 od Robert Debnár - RODE Electronic, 974 01 Banská Bystrica (47642076) z 26.01.2023
150,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.01.2023 - Základný kameň stavby " Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci " (objednavka)
Objednávka 21/2023 od Bc. Martin Jánoš, Trieda SNP 1723/16, Banská Bystrica (nie je) z 26.01.2023
700,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
26.01.2023 - Objednávame si u Vás tlač a výrobu plagátov a vstupeniek na akcie realizované OcÚ. (objednavka)
Objednávka 22/2023 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 26.01.2023
250,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.01.2023 - Vypracovanie Monitorovacej správy Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela (objednavka)
Objednávka 17/2023 od Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov (47611421) z 24.01.2023
130,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.01.2023 - Vypracovanie zdravotného posudku Sečkár, Tischljarová (objednavka)
Objednávka 16/2023 od MUDr. Daniela Šustáková (50418831) z 24.01.2023
30,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.01.2023 - Objednávame si u Vás zmäkčovač vody, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu v MKS (objednavka)
Objednávka 18/2023 od GastroREX s.r.o, 811 01 Bratislava (35783052) z 24.01.2023
460,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
24.01.2023 - Úprava elektroinštalácie pre nový chladiaci box v dome smútku (objednavka)
Objednávka 19/2023 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 24.01.2023
150,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Hasičňa - rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte (objednavka)
Objednávka 13/2023 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 23.01.2023
2 199,60 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Objednávame si u Vás prepravu tanečníkov na deň 11.02.2023 (objednavka)
Objednávka 14/2023 od EMILI Bus s.r.o, 974 01 Banská Bystrica (47532041) z 23.01.2023
100,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Káva zrnková Tchibo (objednavka)
Objednávka 10/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.01.2023
64,76 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Kancelárske potreby, papier A4, pákové zoraďovače, obaly U - Euro (objednavka)
Objednávka 11/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 23.01.2023
779,02 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Objednávame si u Vás postavenie pódia na deň 11.02.2023 (objednavka)
Objednávka 15/2023 od El Miňo s.r.o, 976 33 Poniky (46883177) z 23.01.2023
200,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
23.01.2023 - Hasičňa - rekonštrukcia rozvodov vody v objekte (objednavka)
Objednávka 12/2023 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 23.01.2023
1 014,60 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
20.01.2023 - " Náučný chodník v Slovenskej Ľupči " spracovanie urbanisticko architektonického návrhu a a dokumentácia pre ÚR (objednavka)
Objednávka 9/2023 od d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica (46863672) z 20.01.2023
3 890,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.2023 - Objednávame si u Vás knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu (objednavka)
Objednávka 7/2023 od IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava (00678856) z 18.01.2023
215,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.2023 - Kalkulačky 2 ks + kotúče do kalkulačky 2x (objednavka)
Objednávka 6/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 18.01.2023
120,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.2023 - Objednávame si u Vás úpravu elektroinštalácie v kuchynke MKS (objednavka)
Objednávka 4/2023 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 18.01.2023
70,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.2023 - Objednávame si u Vás služby na fašiangový sprievod dňa 11.02.2023 (objednavka)
Objednávka 8/2023 od Michal Žabka, 976 32 Badín (33758981) z 18.01.2023
360,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
18.01.2023 - Občerstvenie pre komisie "REFERENDUM 2023 " (objednavka)
Objednávka 5/2023 od PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica (46082182) z 18.01.2023
311,30 €.
12.01.2023 - Objednávame si u Vás hudobné a tanečné vystúpenie na deň 11.02.2023 (objednavka)
Objednávka 3/2023 od Folklórny súbor Urpín, 974 01 Banská Bystrica (35998971) z 12.01.2023
600,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
09.01.2023 - Objednávame si u Vás školenie - Zmeny v mzdových a personálnych údajoch od 01.01.2023 (objednavka)
Objednávka 2/2023 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 09.01.2023
60,00 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)
04.01.2023 - Rybárske lístky (objednavka)
Objednávka 1/2023 od ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava (31331131) z 04.01.2023
49,80 €. Podpísal: Mgr. Roland Lamper (Starosta obce)