Slovenský červený kríž oznamuje svojim - Slovenská Ľupča

Slovenský červený kríž oznamuje svojim

07.09.2021

Hlásené 09:54 – Slovenský červený kríž oznamuje svojim členom aj nečlenom, že organizuje dňa 10.9.2021 výlet do skanzenu v Pribyline. Cena zájazdu je 7 euro. Prihlásiť sa môžete u p. Paškovej Eleny na ulici 1. mája 3. Odchod autobusu je v piatok ráno o 8. hodine spred obchodu na Námestí SNP.