Slovenský červený kríž v Slovenskej - Slovenská Ľupča

Slovenský červený kríž v Slovenskej

29.04.2022

Hlásené 08:38 – Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči v spolupráci s Obecným úradom pozýva svoje členky pri príležitosti Dňa matiek na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. mája o 16 hodine v miestnom kultúrnom stredisku.