Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v - Slovenská Ľupča

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v

28.02.2022

Hlásené 15:13 – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Slovenskej Ľupči organizuje zájazd v stredu 16. marca na Hrebienok ľadový dom. Cena zájazdu aj s lanovkou tam a späť je 20 eur. Prihlásiť sa môžete u p. Hiadlovskej na č. 0908818302 alebo v potravinách Sama za novinovým stánkom.