Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v - Slovenská Ľupča

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v

06.10.2022

Hlásené 11:28 – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Slovenskej Ľupči organizuje v sobotu 15. októbra zájazd do Poľska. Prihlásiť sa môžete u p. Hiadlovskej Márii a Kiššovej Noriky.