Slovenský zväz zdravotne postihnutých oznamuje - Slovenská Ľupča

Slovenský zväz zdravotne postihnutých oznamuje

09.03.2020

Hlásené 15:30 – Slovenský zväz zdravotne postihnutých oznamuje svojim členom, že v stredu sa členská schôdza neuskutoční. Nový termín bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.