Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje

20.08.2020

Hlásené 09:00 – Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že 25.8.2020 bude prerušená distribúcie elektriny v čase od 7:30 do 12: 30 hod.

na uliciach: Fr. Mazúra, Jabloňová, Lesnícka, Lúčna, Murgašova, Sadová, Železničná, J. Majera, Hronská, Školská a Námestie SNP. Zoznam odberných miest, ktorým bude prerušená dodávka elektriny je zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.

DD a DSS v Slovenskej Ľupči oznamuje vonkajším stravníkom, že až do 25.8.2020 v čase od 7.30 do 10.30 počas pracovných dní si môžu prísť dohodnúť odbery obedov, ktoré majú zaplatené, ale neboli odobrané kvôli vzniknutej pandémii.