Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje

24.08.2020

Hlásené 08:00 – Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že 25.8.2020 bude prerušená distribúcie elektriny v čase od 7:30 do 12: 30 hod.

na uliciach: Fr. Mazúra, Jabloňová, Lesnícka, Lúčna, Murgašova, Sadová, Železničná, J. Majera, Hronská, Školská a Námestie SNP. Zoznam odberných miest, ktorým bude prerušená dodávka elektriny je zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce.