Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

17.07.2023

Hlásené 08:58 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch 17. až 19. júla budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov u odberateľov, ktorí v júli nenahlásili stav vodomeru. Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.