Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

20.01.2021

Hlásené 15:00 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že až do 21. januára budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Žiadame preto občanov o sprístupnenie vodomerných šácht. V prípade, že občania nemajú vodomer voľne prístupný je potrebné stav odpísať a nechať na viditeľnom mieste prípadne nahlásiť na telefónnych číslach zverejnených na webovej stránke obce.

Oznamujeme občanom, že v lipovej aleji sa našiel mobilný telefón. Vyzdvihnúť si ho môžete na obecnom úrade.