Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

06.07.2022

Hlásené 08:25 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že až do 15. júla budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Odpočet vodomeru vykonajú sami, nepotrebujú k tomu prítomnosť odberateľa. V prípade, že vodomer nie je voľne prístupný k odpočtu, žiadajú občanov, aby si stav vodomeru odčítali sami, napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste.