Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje

26.01.2023

Hlásené 08:23 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že v dňoch 26. až 31.1.2023, budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci u odberateľov, ktorí stav vodomeru ešte nenahlásili. Žiadame preto občanov, aby pred uvedeným termínom sprístupnili vodomerné šachty, zatvorili psov a umožnili voľný prístup k vodomerom. Na odberných miestach kde nebude sprístupnený vodomer k odčítaniu zanechajú odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mailové adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.