Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom,

06.07.2020

Hlásené 08:30 – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že až do 20. júla budú v našej obci robiť odpočty vodomerov. Žiadame občanov o sprístupnenie vodomerov.