Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, - Slovenská Ľupča

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom,

10.01.2022

Hlásené 09:00 – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že až do 18. januára budú pracovníci spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov. Žiadame preto občanov, aby odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je zaplavená a umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k k vodomeru, nechali otvorené brány a zatvorili psov. Ďalej žiadame občanov, ktorí nemajú vodomer voľne prístupný k odpočtu, aby stav vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav napísali na papier a umiestnili na viditeľnom mieste. Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.