Stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva - Slovenská Ľupča

Stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

20.10.2022
Vážení spoluobčania,

pozývame Vás na stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov v komunálnych voľbách 2022, ktoré sa uskutoční dňa 22. októbra 2022 o 17:00 hodine v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči.

Prípadné otázky na kandidátov na starostu a poslancov posielajte na mailovú adresu:

volby2022slovenskalupca@gmail.com

najneskôr do 20. 10. 2022.