Súkromný podnikateľ prišiel do našej - Slovenská Ľupča

Súkromný podnikateľ prišiel do našej

29.04.2022

Hlásené 10:05 – Súkromný podnikateľ prišiel do našej obce predávať 19 týždňové mládky nosnice rôznych farieb 1 ks 8 euro. Zakúpiť si môžete aj konzumné zemiaky v 15 kg balení

1 kg 40 centov, červené jablká v 5 kg balení 1 kg 80 centov. Predajca sa zdrží v obci na miestnom trhovisku 30 minút od vyhlásenia.