Upozorňujeme občanov, že v rámci - Slovenská Ľupča

Upozorňujeme občanov, že v rámci

10.07.2023

Hlásené 09:29 – Upozorňujeme občanov, že v rámci plánovanej výsadby okrasných drevín v priestoroch parkov na Námestí SNP bude 10. a 11. júla t.j. v pondelok a v utorok vykonané chemické ošetrenie plôch určených na výsadbu.