Úrady práce, sociálnych vecí a - Slovenská Ľupča

Úrady práce, sociálnych vecí a

27.06.2023

Hlásené 10:55 – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú v období od 1.5.2023 do 31.7.2023 jednorazovú inflačnú pomoc v sume 100 eur pre nízkopríjmové domácnosti. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať referát kontaktu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Skuteckého 39, Banská Bystrica na č. 048/2440 523 527. Podmienky k podaniu žiadosti sú zverejnené aj na webovej stránke našej obce.