V záhrade na adrese: - Slovenská Ľupča

V záhrade na adrese:

19.11.2020

Hlásené 10:34 – V záhrade na adrese: Krížna 7 sa pohybuje mládka sliepky šedobielej farby. Jej majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na uvedenej adrese dnes, alebo zajtra.

Firma Karolli prišla do našej obce ponúkať čistenia peria. Pojazdná čistiareň je umiestnená na parkovisku pri Miestnom kultúrnom stredisku. V prípade potreby je firma ochotná zabezpečiť odvoz a dovoz. Otváracie hodiny sú počas tohto týždňa každý deň od 10:00. – 14:00 hod. Bližšie informácie poskytujú na telefónnom čísle 0949 132 153.